هفتۀ دوّم مسابقات فوتسال جام دوستی  

 

   دکترحشمت ، آنژیوگرافیِ بیمارستان آریا را تعطیل کرد !   

 

  

 

 

     درآغازهفتهء دوّم مسابقات،تیم یکدست بیمارستان دکترحشمت موفّق شدبایک 

 بازی تهاجمی تیم آنژیوگرافی رابانتیجهء ۱-۲ از پیش روبردارد.دردقایق آغازین نیمهء 

 اوّل ، همان طور که انتظار می رفت، تیم آنژیوگرافی که از بازی نخست امتیازی کسب 

 نکرده بود، باانگیزه تر ظاهر شد و تمایل بیش تری برای بازکردن دروازهء حریف داشت ؛ 

 امّا بچّه های حشمت بایک بازی حساب شده حملات حریف را خنثی کردندو از اواسط 

 نیمهء اوّل ابتکار عمل را به دست گرفتند.  

 

  

    

    بازیکنان تیم حشمت : ایستاده از راست > رضا داداش زاده (این دوره حضورنداشت) - دکترشیرخانی -  

                                              خانی پور- خیراندیش 

                         نشسته از راست > طاهری - یعقوبی - دل زنده دار - لقمانی 

 

 

    دردقیقهء هشتم، سانتر زیبای خانی پور نصیب دل زنده دار شد ولی مهاجم دو گلهء 

 این تیم نتوانست از این فرصت عالی استفاده کند. یک دقیقهء بعد،لقمانی بایک پاس 

 پشت پای تکنیکی، خانی پور را در موقعیّت تک به تک با دروازه بان قرارداد ولی ضربهء 

 این بازیکن به تیرک عمودی دروازه اصابت کردتا تیم حشمت هم چنان ازرسیدن به گل 

 دراین نیمه محروم بماند. تنها موقعیّت قابل توجّه تیم آنژیو شوت نیک فرد پس از عبـور 

 از مدافع حشمت بود که با واکنش یعقوبی، دروازه بان این تیم، خنثی شد.  

 

    نیمهء دوّم را حشمت تهاجمی تر آغاز کرد و خیلی زود بازی را از چنگ بچّه های تیم 

 آنژیو درآورد. فرار طاهری و شوت سرکش او در دقیقهء دوّم این نیمه، حساب کار را یک 

 بر صفرکرد تا آنژیوگرافی خود را در خطر سقوط ببیند. 

  

  

   

                             حسین طاهری ، زنندهء گل اوّل این دیدار 

 

      

    بازی تدافعی توأم با چاشنی خشونت ازسوی بچّه های آنژیو نتوانست جلوی تداوم 

 حملات حشمت رابگیرد. دردقیقهء نوزدهم بازی، دکتر شیرخانی پاس دریافتی ازضربهء 

 کـُرنر را به تیر دروازه زد و یک دقیقهء بعد، دل زنده دار توپ باد آورده را به بدن دروازه بان 

 کوبید؛ امّا سرانجام دردقیقهء ۲۱ ، حسین خانی پور مُزد بازی دینامیک خود را گرفت و  

 با یک ضربهء دقیق و حساب شده ازیک زاویهء بسته ازگوش راست، مالداران را برای بار 

 دوّم تسلیم کرد.   

 

  

                                  

                               حسین خانی پور، زنندهء گل دوّم حشمت  

 

    تلاش بچّه های آنژیو برای دست یابی به گل خیلی دیر جواب دادو درواپسین لحظات 

 بازی، اژدراکبرزاده، یارذخیرهء این تیم، توانست یکی از دو گل خورده را جبران کند که  

 درنهایت تأثیری در نتیجهء این دیدار نداشت و سوت آقای قوامی ( داور وسط ) لحظاتی 

 بعد به نشـانهء پایان بازی به صدا درآمد. دراین دیدار، آقای محـجـوب به عنوان داور دوّم  

انجام وظیفه نمود.  

 

  

    

                             اژدراکبرزاده ، زنندهء تنها گل آنژیوگرافی 

 

  

    با این نتیجه،آنژیوگرافی تقریبا"شانسی برای صُعود ندارد وحتّی اگر دربازی بعدی خود 

 درمقابل پیش کسوتان بانتیجهء خوب به پیروزی برسد، بعیدبه نظر می رسد که تیم قَدَر 

 آزمایشگاه دو بازی بعدی خود را واگذار کند! درمقابل، صُعود حشمت به دور بعد با کسب 

 ۶ امتیاز از دو بازی، حتمی وبازی آخر وی با تیم آزمایشگاه، اگرچه تشریفاتی، امّا قطعا" 

 حیثیتی است! 

 

  

   ستارگان دراعماق دریای کاسپین غرق شدند !  

 

 

  

 

    دوّمین بازی هفتهء دوّم،درحالی بین تیم ستارگان و کاسپین انجام شدکه ستارگان، 

 مجتبی یوسف زاده، دروازه بان اوّل خود را، به علّت اخراج در بازی اوّل در اختیار نداشت. 

 دراین بازی کاملا" یک طرفه، به جُز چند دقیقهء اوّل، که دو تیم سعی برابری در رویارویی 

 با یک دیگر از خود نشان می دادند، کاسپـیـن مالک توپ و میدان بود، و ستارگان مقهور 

 بازی درخشان سرعتی و پاس های زیبای تک ضرب بازیکنان جوان این تیم بودند. 

   

  

 

    بازیکنان تیم کاسپین : ایستاده از راست >  ابراهیمی -  رهبری - مهندس شادمانی - رحمتی 

                          نشسته از راست > سمیع پور - جهاندیده - یکتایی راد 


    دردقیقهء دوّم بازی حامد کاظمی نتوانست از اشتباه رهبری، مدافع خوش قامت تیم 

 کاسپین استفاده کند؛ ولی نوید جهاندیده بایک ضربهء زیبای پشت سر،توپ را از روی 

 دستان رضـا جهـانی، دروازه بان دوّم ستارگان، که از دروازه خارج شده بود، با تور آشنا  

 کرد تا اوّلین گل بازی در دقیقهء چهارم به نام او رقم بخورد.  

     یک دقیقهء بعد شوت سرکش کاظمی ازجناح چپ با واکنش زیبا امّا ناقص ابراهیمی، 

 دروازه بان کاسپین وتیم منتخب بیمارستان آریا، مواجه شدو آرش رادقی، مهاجم تیزپا 

 و فرصت طلب ستارگان، ضربهء Rebound را به زیبایی هرچه تمام تر وارددروازهء کاسپین  

 کرد تا ستارگان اُمیدوارانه به نتیجهء این دیدار نگاه کنند؛ غافل از این که عُمر این تساوی 

 اُمیدبخش فقط یک دقیقه بود! 

 

  

             

                 آرش رادقی(راست) و حامد کاظمی(چپ) زوج تأثیرگذار ستارگان  


      

    به دنبال چند پاس مثلّثی درجلوی دروازه، امیریکتایی راد (مشهوربه ارسلان) توپ 

 را پس ازدریافت ازسمیع پور و دریبل زدن یار مقابل، به تور دروازهء حریف چسباند تا تیم 

 کاسپین دردقیقهء ششم برای دوّمین بار از ستارگان پیش اُفتد. دقیقهء نهم دیدار، نوید 

 با پشت پا یک گل تکنیکی دیگر به ثمر رساند تا دومّین گل خود و سوّمین گل تیمش را 

 به نام خود ثبت کند؛ ولی همین بازیکن یک دقیقهء بعد موفّق نشدپاس طلایی ارسلان  

 را به گل تبدیل کند! شوت سرکش ارسلان در دقیقهء یازدهم این مسابقه چهارمین گل 

 را برای کاسپین به ارمغان آورد تا دو تیم با اختلاف ۳ گل نیمهء اوّل را به پایان ببرند.  

    

     امیر(ارسلان) یکتایی راد، مهاجم کلیدی و زنندهء ۲ گل از گلهای کاسپین در این دیدار    برتری مطلق کاسپین درنیمهء دوّم نیز ادامه داشت و هنوز دو دقیقه ازشروع این نیمه 

 نگذشته بود که پاس ارسلان، پای مهندس شادمانی راهم به گل بازکرد. ستارگان که 

 بی فروغ تر از نیمهء اوّل نشان می دادند تا پایان دیدار دو بار دیگر نیز تسلیم هنرنمایی  

 جنگاوران دریای کاسپین شدند. دردقیقهء بیستم مسابقه، درخشش نویـد یک بار دیگر  

 وی را در موقعیّت گل قرارداد ولی او با تبعیّت از اندیشهء تیمی، امیرحسین رحمتی را  

 که در آستانهء دروازه در موقعیّت صد درصد گل قرار داشت، صاحب توپ کرد و ششمین 

 گل این تیم با پای امیر وارد دروازه شد.  


  
 

       نوید جهاندیده ، بازیکن سرعتی و زنندهء ۲ گل از۷ گل کاسپین در این دیدار    کمتراز یک دقیقه پس از به ثمر رسیدن گل ششم، نوید جهـاندیده، یار ارزشمند تیم 

 کاسپین، به خاطر بازی خطرناک اخطار گرفت و با تدبیر مربّی از بازی خارج شد. 

    جاگیری عالی رادقی، که انصافا" تنها بازیکن تأثیرگذار ستارگان دراین دیدار بود،باعث 

 شد ضربهء ایستگاهی موسوی در دقیقهء ۲۲ بازی با دخالت و ضربهء تمام کنندهء آرش، 

 به گل دوّم خود و تیمش بدل شود. 


  

     

       بازیکنان تیم ستارگان : ایستاده از راست > بردبار - موسوی - رادقی 

                                       نشسته از راست > جهانی - کاظمی - ماهدوست 

 

 

     درآخرین دقایق مسابقه، مثلّث همکاری رشید، ارسلان و مهندس شادمانی، دفاع 

 ازهم گسیخته و بی انگیزهء حریف را برای هفتمین بار پیاپی متلاشی کرد تا ستارگان 

 ۷-۲ مغلوب کاسپین شوند و نام مهندس هم درردیف دو گـُله ها ثبت گردد.  

     با توجّه به تعویق ناخواستهء دیدارهای روز پنج شنبه (9/4/90) تا نیمهء دوّم تیرماه، 

 تکلیف تیم های صُعود کننده ازاین گروه هنوز نامشخّص است؛ و تنها حذف ستارگان از 

 آسمان این مسابقات، قطعی است ! 


  

     

          از راست >   رادقی - قوامی (داور) - محجوب (داور) - کریمی - رهبری 

 

   قضاوت این دیدار به عُهدهء آقایان اکبر محجوب(داور وسط) و رضا قوامی (داوردوّم)بود. 

 یکی از نقائص قابل توجّه در برگزاری بازی های دو هفتهء اخیر، ضعف موجود درپذیرایی 

 معمول از میهمانان عزیز، به لحاظ کمبود منابع مالی جهت پشتیبانی از مسابقات بود، 

 که به درستی با بیانی خوش ازسوی آقای قوامی مورد انتقاد قرار گرفت و اُمیدواریم در 

 ادامهء مسابقات به شکلی شایسته برطرف گردد.

 

  
 

    ردیف پایین از راست >     عسل خانوم ، اُمید آیندهء فوتسال بانوان ! 

                     آقای مقدّم ، تماشاگر همیشه در صحنه و Sponsor روحی ورزشکاران ! 

            آقای دکترعلوی(اورتوپد) ، عضوتیم فوتسال دانشگاه علوم پزشکی و Sponsor  

          مالی فعّال در این دوره از مسابقات

 

               

 

    

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد