تـلـنـگـُـــــــــــر۸

 

اَخـلاق ِورزشـی

 
  


   پیرامون اخلاق ورزشی حرف وحدیث زیاده ؛ اخلاق ورزشی

 

فقط مُختصّ ورزشکارا نیست بلکه تماشاگرا، داورا، مُربّیا ودیگر

 

دست اندرکارای اُمور ورزشی رو هـم شامل می شه . من هـم به

 

عنوان چُغندرخودمو قاطی میوه ها کردم که چهل حدیث معکـوس

 

دراین باب روایت کنم وبرای نبودِ هرکدوم نیم نمره قائل بشم تا هر

 

کی خواست خودشو تست کنه وسرآخراز بیست یه نمره ی پنهانی

 

ولی وُجدانی به خودش بـده وتـلاش کنه که سال جدید بهتـرازسـال

 

گذشته نمرهء قبولی بیاره .

 

   ۱- اخلاق ورزشی یعنی خودت رو ورزشـکار بدونی ودیگران

روسیاهی لشکر!

 

   ۲- اخلاق ورزشی یعنی فقط با کسانی ورزش کنی که از لحاظ

سنّ وسال ، مقام ومنزلت ، وموقعیـّت فرهنگی-اجتماعی یا شغـلی

هم ردیف تو باشن

 

   ۳- اخلاق ورزشی یعنی وقـتی وارد یه جـمع ورزشی شـدی از

همه انتظارسلام واحترام داشته باشی!

 

   ۴- اخلاق ورزشی یعنی تنها هدف یک مسابقه ی ورزشی بُرده که بـرای رسـیدن به اون می تونی هر کاری دلـت خواست انجـام بدی!

 

   ۵- اخلاق ورزشی یعنی داور فـقـط بایـد به نـفع تـو سوت بزنه

درغیراین صورت گاوه!

 

   ۶- اخلاق ورزشی یعنی داوربه عـنـوان یک انسان حقّ اشـتباه

نداره ولی تو به عنوان یک انسان حقّ فحّاشی داری!

 

   ۷- اخلاق ورزشی یعنی ایرادِ همه ی بازیکنای هم تیمی خودتو ببینی ولی به اِشکال خودت پی نبری!

 

   ۸- اخلاق ورزشی یعنی ازاوّل تا آخربازی نق بزنی و با دویدن

روی سلسله اعصاب بازیکنا خودتو گرم نیگه داری!

 

   ۹- اخلاق ورزشی یعنی کاری کـنـی که موقع یارکـِشی هـرکی طرف تو نباشه احساس آرامش کنه!

 

   ۱۰- اخلاق ورزشی یعنی دراستفاده ازکلمات ناشایست والفـاظِ

رکیک بین بازیکنای خودت وحریف تبعیض قائل نشی!

 

   ۱۱- اخلاق ورزشی یعنی هروقت نتونستی ازدفاع حریف عبور

کنی با کشیدن یک فریاد بلند صحنه ی برخورد یک کامیون باعابر

پیاده روبازسازی کنی واسم این کارروهم بذاری بازی حرفه ای!

 

   ۱۲- اخلاق ورزشی یعنی وقتی کارت قرمز گرفتی استقامت به

خرج بدی و باوقارداخل زمین به ایستی وبه بازی ادامه بدی، انگار

که هیچ اتـّفاقی نیفتاده!

 

   ۱۳- اخلاق ورزشی یعنی درخواست بزرگترها رو با فـروتنی

رد کنی و حقّ پیش کسوتی رو با نظر به خـُصیه هات ادا کنی!

 

   ۱۴- اخلاق ورزشی یعنی هـروقـت عصبـانی شدی به هیچ چی

به جزاثبات حرف خودت فکر نکنی!

 

   ۱۵- اخلاق ورزشی یعنی اهمیـّتی برای حضور به موقع برسر

قـرارِ ورزشی قائـل نشی و تـلخی کلام دوستان مُعـتـرضت رو به شِکـَرخواب صبوح شیرین کنی!

 

   ۱۶- اخلاق ورزشی یعنی وقـتی مسـئولـیّـت هدایـت یک گـروه

کوهنوردی رو به عـُهـده گرفتی تمام هوش وحواست متوجّه زیدی

باشه که هدایت سُکـّان مرکزی تو رو به دست گرفته!

 

  ۱۷- اخلاق ورزشی یعنی قبل ازبازی به رسم " fair play " با

همه ی بازیکنای حریف دسـت بدی و بـراشون آرزوی مُـوفـّقـیّـت کنی؛ درشروع بازی توپ روبه اونا واگذارکنی ودرانتها با مُـشت

ولگدهای دبش بازی جوانمردانه رو به اوج برسونی

 

   ۱۸- اخلاق ورزشی یعنی قبل ازشروع بازی دورهم حلقه بزنین 

وشعار"یازهرا" و"یامَهدی" سربدین ووسط بازی با ادعیه واوراد

منسوب به نسوان ( اعلام غیرمتعارف آمادگی جهت خویشـاوندی

با خواهران ومادران یک دیگر) کار رو دنبال کنین

 

   ۱۹- اخلاق ورزشی یعنی وقتی جلوی دروازه ی حریف ۲۰٪

شانس گـُل زنی داری به جای پاس دادن به یارهم تیمی ت که دریه 

قدمی دروازه ست به آقای گـُلی فکرکنی

 

 

   ۲۰- اخلاق ورزشی یعنی در یه بازی گروهی بیشتربه کارهای 

انفرادی وحرکات نمایشی روبیاری تاهمه برات کف بزنن!

 

   ۲۱- اخلاق ورزشی یعنی ظرفیّت پاس دادن به یارضعیف تراز

خودتو نداشته باشی!

 

   ۲۲- اخلاق ورزشی یعنی درتوجیه باخت تیمت ازتمام امکانات

موجود مثل ناهمواری زمیـن ، آب وهـوای استادیـوم ، اهـانـت و تعرّض تماشاگرنماها ، ناداوری و... برای سرپوش گذاشتن روی

ضعف خودت و تیمت بهره ببری!

 

   ۲۳- اخلاق ورزشی یعنی وقتی مربّی شدی تسویه حساب های

شخصی رواز یاد نبری تا حقـّی ازکسی ضایع نشه!

 

   ۲۴- اخلاق ورزشی یعنی نذاری هیچکس توانایی های منحصر

به فرد تو رو که وابسته به شماره ی پیرهنته ازت بگیره!

 

   ۲۵- اخلاق ورزشی یعنی وقتی برحسب اتـّفاق تـوپی با پای تو

رفت توگل ۲۰۰ متر دورزمین بُدوئی واجازه ندی هیچ تنابنـده ای

بهت دست بزنه تا خدای نکرده چاشنی انفجاری مین ضدّ نفری رو

که به یه آدم ندید بدید وصل کردن یهوعمل نکنه!

 

   ۲۶- اخلاق ورزشی یعنی وقتی یه گل مفت زدی اوّل یکی یکی

لباساتو دربیاری ، بعد با انگشت اشاره نوشته های زیرپیرهـنتو به همه نشون بدی ، بعد باانگشت شست باطرفداران تیم مقابل اظهار

همدردی کنی، بعد جلوی دوربین کنارزمین عربده بکشی وسرآخر

درجوارنیمکت خودیا اونقدربالا پایین بپری وشادی کنی که هرکی

ندونه فکـرکنه بعد از۱۷ سال نازایی خانومت یه بچـّه ی مونگول

برات آورده!

 

   ۲۷- اخلاق ورزشی یعنی وقتی تقـّی به توقـّی خورد ورفتی تو

لیگ حرفه ای وصاحب پول وپَله ای شدی تیزیه BMW-2010

جگـری کوپه بخری ، یه عینک آفتابی Ray-ban بزنی و چپ و

راست عکسای Wallpaper چاپ کنی تا شاید مردم یادشون بره

تاهمین یه سال پیش تربیت بدنی روبا طای دسته دارمی نوشتی!

 

   ۲۸- اخلاق ورزشی یعنی وقتی تیم حریف خوب بازی می کنه

به عنوان یک تماشاچی با فرهنگ ومتمدّن وظیفه داری با ترقـّه و سنگ وپاره آجرو شیشه نوشابه و خلاصه هـرچی دم دستت هست

بدون تعصّب وبا تمام توان تشویقش کنی!

 

   ۲۹- اخلاق ورزشی یعنی دم ازپوریای ولی وتخـتی بزنی ولی

با دوپینگ و سه پینگ مدال بیاری!

 

   ۳۰- اخلاق ورزشی یعنی بتونی ازترکیب ورزش های مختلف

دریک بازی واحد استفاده کنی ؛ مثلا" تکنیک های تکواندودرحین

ورزش فوتبال یا فنون Kick boxing درهاکی روی یخ!

 

   ۳۱- اخلاق ورزشی یعنی وقـتی تیم محبوبت باخت برای تنبـیه

مُربّی وبازیکـُناش تمام امکانات ورزشـگاه رو به گـند بکشی و تو

مسیرت تا خونه شـیـشه ی همه ی ماشین های سرِراه رو بشکنی، اُتوبوس ها روآتیش بزنی ومغازه های شهروغارت کنی تا شاید به

برکت این همه رشادت و مردونگی تیمت دفعه ی بعد ببره!

 

   ۳۲- اخلاق ورزشی یعنی آخربازی به رسم ناشناخته ی قدیمی

( که هیچکس علـّتش رو نمی دونه ) همه ی روزنامه ها واشـیای

قابل احتراق دیگه روبسوزونی تا به سازمان جهانی بـهـداشت در زمیـنه ی دفع وامحای بهداشتی زباله ها کمک قابل توجّهی کرده باشی!

 

   ۳۳- اخلاق ورزشی یعنی قبل ازهمه ی بازیهــا پیش بینی کنی تیمت به هزارویک دلیل سرتروبرترازتیم مقابل و برنده ی مطلق

دیداره ودرپایان بازی ازدرِ پشتی زمین ورزش دربری تا گیر یه

خبرنگارسمج نیفتی!

 

   ۳۴- اخلاق ورزشی یعنی اگه به اُردوی تیم ملـّی دعوت شدی

سرمربّی ِتیم فردی فهیم، باتجربه وکاربلده ولی اگه ازلیست نهایی

خط خوردی هـمون شخص آدمی ضعـیـف النـّفس ودهن بـیـنه که تحت نـفـوذ دست های پـنهان فـدراسـیون وبه خاطرفلان مصاحبه باهات لج کرده!

 

   ۳۵- اخلاق ورزشی یعنی به عنوان مربّی تـیـم برنده همیشه از

بازیکنای حریف که خیلی تلاش کردن تعریف کنی وبگی داورهـم

خوب سوت زد ولی به هرحال بچـّه های ما شایستگی بیـشتری از خودشون نشون دادن وتونستن ازموقعیّت ها بهتراستفاده کنن و ۳

امتیاز بازی روبه دست بیارن؛ امّا درشرایط مربّی تیم بازنده ادّعا

کنی که اونا حرفی واسه گفتن نداشتن وبچـّه های ما رو اشتباهات

فردی گل خوردن وده ها فـُرصت گل زنی روهـم ازدست دادن و

البتـّه قضاوت داورهم به درد کاپ محلات می خورد!

 

   ۳۶- اخلاق ورزشی یعنی هروقـت تو یه تورنـُمِنت بین المللی

کم آوردی ونتیجه نگرفتی به فیفا شکایت کنی که فدراسیون پولتو

نداده!

 

   ۳۷- اخلاق ورزشی یعنی سالی یه بارپاشی بری سالن وهمون

موقع اعتراض کنی که چرااین همه افراد غیرتو سالن هستن وما

باید بشینیم تا نوبتمون بشه؟!

 

   ۳۸- اخلاق ورزشی یعنی هروقت۳ تا بازی پشت سرهم باختی یا ۲ تا بازی رونیمکت ذخیره ها نشستی قهرکنی بری خونه!

 

   ۳۹- اخلاق ورزشی یعنی بعد از۷ تا پیروزی طاقت یه شکست روهم نداشته باشی واعصابت یهو بریزه به هم!

 

   ۴۰- وبالآخره اخلاق ورزشی یعنی این که دلتو خوش کنی هر

ماه یه تلنگری بزنی یا بنویسی ولی کـُلا" آب ازآب تکون نخوره!

 

 


  سالم و ورزشکار باشین ؛ میرمُحمّدصادق مهران
 

  


نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد